Znaki i sygnalizacja na placu budowy dotyczące bezpieczeństwa rusztowań

Bezpieczeństwo rusztowania – jakie znaki i sygnalizacja należy stosować?

Ruszta są nieodłącznym elementem wielu placów budowy, jednak ich montaż oraz użytkowanie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem wypadku. Dlatego tak ważne jest, by na placu budowy stosować odpowiednie znaki i sygnalizację, która zwiększy bezpieczeństwo na terenie, gdzie są budowane lub konserwowane rusztowania.

1. Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa

Praca na rusztowaniach powinna być wykonywana zgodnie z określonymi przepisami i normami. Konieczne jest, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie prac na konstrukcjach rusztowań, które zmniejszą ryzyko wypadku. Wszelkie przewidywalnie niebezpieczne lokacje powinny być oznaczone specjalną sygnalizacją, która zapewni bezpieczeństwo pracownikom.

2. Rodzaje znaków i sygnalizacji bezpieczeństwa

Na placu budowy należy umieszczać stosowne znaki, które przyciągną uwagę osób zatrudnionych na terenie budowy oraz są łatwo widoczne z daleka dla okolicznych mieszkańców. Do najczęściej stosowanych znaków zaliczamy:

– znaki zakazu – nakazujące zachowanie szczególnej ostrożności, np. zakaz wspinaczki się na rusztowania nie z zatwierdzoną kaskadą asekuracyjną
– tablice informacyjne – zawierające istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, np. numer alarmowy do wezwania pomocy w przypadku wypadku lub informację o wymaganej wysokości rusztowania
– taśmy ostrzegawcze – informujące o tymczasowych ograniczeniach lub zakazach w konkretnym miejscu, np. taśmy niebezpieczne, zakaz piechoty etc.

3. Jakie sygnalizatory stosować?

Do najczęściej stosowanych sygnalizatorów zaliczamy:

– opaski bezpieczeństwa – czyli przyciemnione kolorowe taśmy, które nakłada się na brzegi rusztowań, aby nie przesłaniać w ten sposób pracy na nim pracownika i zapewnić mu dodatkową ochr

onę przed upadkiem, np. opaska antypoślizgowa
– oznakowanie poziome – polegające na malowaniu specjalnych linii wokół obwodu rusztowania, aby móc dokładnie ustalić jego granice i uniknąć wejścia w niewłaściwe miejsce
– oznakowanie pionowe – w postaci zielonych znaków informujących o bezpiecznym poziomie pracy, przeciwieństwie do czerwonych przypominających o niebezpieczeństwie

4. Bezpieczeństwo w czasie montażu i demontażu rusztowania

Przy montażu i demontażu rusztowania stosuje się specjalne zasady bezpieczeństwa, które mają przede wszystkim zapobiec wypadkom związanym z przemieszczaniem samej konstrukcji. Do najważniejszych zasad należy:

– stosowanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi do montażu
– zapewnienie odpowiedniej jakości i wytrzymałości materiałów
– robienie przerw na odpoczynek, gdy człowiek czuje się zmęczony, lub przedłużony wysiłek może stanowić zagrożenie wypadku
– umieszczenie informacyjnych kartek na rusztowaniu o wykonanych pracach, które zachęcą do przeczytania oraz uważności podczas pracy na rusztowaniu

5. Podsumowanie

Bezpieczeństwo to priorytet na każdej placu budowy, a zwłaszcza tam, gdzie występują rusztowania. Stosowanie odpowiedniej sygnalizacji oraz znaków informacyjnych, jak również przestrzeganie norm i zasad bezpieczeństwa stanowi podstawę dla każdego pracownika, który musi pracować na tej konstrukcji. Wykonując codzienne obowiązki budowlane, nie zapomnijmy o bezpieczeństwie innych oraz o swoim życiu, które jest najcenniejsze.

Możesz również polubić…