Inspekcje okresowe rusztowań: częstotliwość, zakres i dokumentacja

Inspekcje okresowe rusztowań to ważny aspekt bezpieczeństwa na każdej budowie. Dlatego też konieczne jest określenie częstotliwości takich inspekcji, zakresu kontroli oraz odpowiedniej dokumentacji. W niniejszym artykule omówimy te kwestie bardziej szczegółowo.

1. CZĘSTOTLIWOŚĆ INSPEKCJI

Zgodnie z przepisami budowlanymi, rusztowania należy poddać przeglądowi przed ich pierwszym użyciem oraz po każdej zmianie, która może wpłynąć na ich stan techniczny. Ponadto, rusztowania powinny być przeglądane co najmniej raz na miesiąc oraz po wszystkich przypadkach, które wskazują na konieczność takiego przeglądu (np. silne wiatry). Poza tym, wielkość i częstotliwość przeglądów zależą od warunków, w jakich dane rusztowanie jest używane.

2. ZAKRES KONTROLI

Podczas inspekcji rusztowań należy skupić się przede wszystkim na ich stanie technicznym. Wszystkie elementy rusztowania powinny być starannie sprawdzone, a w szczególności te, które są narażone na największe obciążenia. Należy także sprawdzić stan połączeń, aby wykluczyć możliwość przerwania lub poluzowania elementów rusztowania w trakcie pracy na nim. Kontrola powinna obejmować także stan elementów ruchomych, hamulce i zamki.

3. DOKUMENTACJA

Po przeprowadzeniu inspekcji należy sporządzić dokumentację, która pozwoli na śledzenie historii stanu technicznego danego rusztowania. W dokumentacji powinny znaleźć się wszystkie ważne informacje, takie jak data przeglądu, nazwa i opis stanowiska, imię i nazwisko osoby dokonującej przeglądu, a także wszelkie usterki, które zostały zidentyfikowane i naprawione. Załączenie zdjęć stanu technicznego rusztowania również jest bardzo pomocne.

4. KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ INSPEKCJĘ

Inspekcje rusztowań powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną i doświadczoną osobę. Najlepiej, aby była to osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzania takich inspekcji, zgodnie z wymogami prawno-technicznymi.

5. PODSUMOWANIE

Regularne inspekcje rusztowań to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa na budowie. Wymagają one odpowiedniej częstotliwości i zakresu kontroli, a po ich przeprowadzeniu niezbędna jest także odpowiednia dokumentacja. Ponadto, kontrola stanu technicznego powinna być dokonywana przez wykwalifikowaną osobę, która zna się na wszystkich elementach rusztowań i potrafi zidentyfikować wszelkie uszkodzenia czy zagrożenia.

Możesz również polubić…